ES Projektai

Inovatyvių funkcinių užkandžių iš liofilizuotų žaliavų 3D spausdinimo technologijos kūrimas ,,INO-3D-KĄSNIS" Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0022

Priemonė: Eksperimentas

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-07-01, trukmė – 24 mėn.

Projekto biudžetas: 553 320,37 Eur

Finansavimo suma: 306 659,20 Eur

Projekto vykdytojas: UAB „Geld Baltic“

Projekto metu bus kuriamas sprendimas – inovatyvių funkcinių užkandžių iš liofilizuotų žaliavų kompozicijos, skirtos gaminti sveikus užkandžius, pasitelkiant 3D spausdinimo technologiją. Projekto pagrindinis tikslas – atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, skirtą 3D spausdinimo technologijos pritaikymui liofilizuotų maisto produktų gamybai bei remiantis tyrimų rezultatais sukurti inovatyvių funkcinių užkandžių iš liofilizuotų žaliavų 3D spausdinimo technologiją. Produktų tikslas – aukštos kokybės sveikos mitybos funkciniai užkandžiai, pasižymintys natūralumu, ypač dideliu biologiniu aktyvumu, tvarumu bei ilga galiojimo trukme.

Projekto įgyvendinimo metu užsibrėžtiems tikslams pasiekti bus atliekamos dvi MTEP veiklos:

  1. Maketų kūrimas, testavimas, tikrinimas, imituojant realias sąlygas, jų tobulinimas
  2. Prototipų (bandomųjų versijų) kūrimas, demonstravimas, bandomosios partijos gaminimas

      

        Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

                                                                                                 

   

UAB Geld Baltic E-komercijos modelio diegimas, siekiant padidinti pardavimų pajamas

13.1.1-LVPA-K-860-01-0564

 

UAB Geld Baltic sėkmingai veikianti įmonė liofilizuotų maisto produktų gamybos rinkoje, siekdama ateityje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų (bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams ypač 2020-2021 m. COVID-19 pandemijos akivaizdoje), norėdama pritraukti kaip įmanoma daugiau klientų, siekdama padidinti pajamų augimą, įmonės produktyvumą ir darbo našumą, įvertinus visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, numato sukurti ir įdiegti inovatyvią klientų savitartos sistemą, el. parduotuve, įdiegti duomenų apsikeitimo sąsajas bei Stock PRO (Enterprise) aplikacijos modulį. Projekto tikslas - informacinių sistemų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas siekiat paskatinti įmonės pajamų augimą. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Naujienlaiškis

Sužinokite naujienas pirmieji