Aplinkosaugos politika

 

UAB “Geld Baltic”

Aplinkosaugos politika

2021-11-15

 

Mes UAB "Geld Baltic" darbuotojai esame įsipareigoję atsakingai ir tvariai vykdyti savo veiklą. Mes pripažįstame, kad mūsų tiekimo grandinė, procesai, produktai ir paslaugos turi tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkai. Mes siekiame nustatyti reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus ir rasti veiksmingų būdų mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Mūsų tikslas – nuolat gerinti aplinkosauginį veiksmingumą. Vykdydami veiklą mes laikome įstatymų laikymąsi minimaliu standartu, kurį reikia užtikrinti, ir diegiame papildomas aplinkosaugos programas, kad būtų laikomasi daugiau reikalavimų.

 

Aplinkosaugos tikslai

Mūsų aplinkos apsaugos tikslai pasirinkti ir reguliariai peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad mūsų veiksmai veiksmingai įgyvendintų mūsų aplinkosaugos politiką; jie yra:

 

  • identifikuoti reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus, darančius poveikį aplinkai ir siekti mažinti jų neigiamą poveikį;
  • užtikrinti, kad priimant svarbiausius sprendimus dėl tiekimo grandinių, procesų, naujų produktų ir paslaugų kūrimo būtų tinkamai įvertinti ir apsvarstyti aplinkosaugos klausimai;
  • nustatyti veiklos rezultatų gerinimo tikslus ir stebėti pažangą, tokiose srityse, įskaitant, bet neapsiribojant: energijos suvartojime, vandens naudojime ir atliekų valdyme;
  • Protingai ir efektyviai naudoti energiją ir gamtos išteklius, atsakingai rūšiuoti, mažinti atliekų kiekį;
  • Bendradarbiauti su mūsų tiekėjais, klientais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais aplinkosaugos klausimais, vertinant mūsų žaliavų ir pakavimo medžiagų tiekimo grandinių tvarumą.
  • Užtikrinti, kad darbuotojai turėtų pakankamai žinių ir supratimo, atitinkančio jų atsakomybę už aplinkos apsaugą, ir žinotų apie veiksmus, kurių jie gali imtis, kad mažintų poveikį aplinkai.

 

Aukščiausioji vadovybė yra atsakinga už bendrovės aplinkosaugos politiką ir jos įgyvendinimo rezultatus. Ši atsakomybė perduodama per visą organizacijos struktūrą - kiekvienam darbuotojui.

 

Vadovė                                                                                                Laura Kaziukonienė                    

Naujienlaiškis

Sužinokite naujienas pirmieji