Kokybės ir maisto saugos politika

 

UAB „GELD BALTIC“ – gaminanti šaltyje džiovintas (liofilizuotas) uogas, vaisius, daržoves, krevetes, paukštieną, jautieną, kiaulieną ir kitus produktus.

MŪSŲ VIZIJA: matyti visame pasaulyje skaniausius, kokybiškiausius, saugiausius mūsų šaltyje džiovintus maisto produktus.

 

MŪSŲ TIKSLAS: tapti patikimiausiu šaltyje džiovintų maisto produktų tiekėju, kiekvieną dieną tobulinant kokybę, kuriant ilgalaikius santykius, užkariaujant naujas rinkas, jautriai reaguojant į rinkos pokyčius bei klientų norus.

 

SIEKIANT ŠIO TIKSLO, MŪSŲ PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

 • Vykdant veiklą, vadovautis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų reglamentų, apimančių įmonės veiklos sritį, reikalavimais ir užtikrinti jų atitikimą
 • Užtikrinti įmonės gaminamos produkcijos saugą visoje tiekimo grandinėje (nuo žaliavos priėmimo iki galutinio gaminio pateikimo vartotojui), atsakingai pasirenkant tiekėjus ir kokybiškai vykdant visus veiklos procesus.
 • Nuolat gerinti kuriamų produktų kokybę, tobulinant gamybos technologijas, diegiant inovacijas.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją maisto saugos srityje, tobulinti jų įgūdžius, skatinti gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už gaminių  saugą.
 • Puoselėti abipusiai naudingus ilgalaikius ryšius su esamais ir būsimais įmonės klientais, siekti jų pasitikėjimo ir lojalumo, atsakingai reaguojant į jų poreikius, lūkesčius.

 

UAB „Geld Baltic“ VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Siekti visuotinio IVS politikos įgyvendinimo įmonėje, sutelkiant darbuotojus ir užtikrinant jų sąmoningą įsitraukimą į šį procesą.
 • Skatinti kitas suinteresuotas šalis (vartotojus, klientus, tiekėjus, verslo partnerius) įsitraukti į IVS politikos įgyvendinimą.
 • IVS politikos įgyvendinimui skirti reikiamus ir pakankamus išteklius.
 • Užtikrinti nuolatinio darbuotojų tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas bei motyvuoti juos veiklos gerinimui. Pripažinti kiekvieno įnašą į sėkmingą bendrovės darbą.
 • Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už maisto saugą, produktų kokybę ir savo atliekamą darbą.
 • Užtikrinti IVS politikos aktualumą, kasmet ją vertinant, peržiūrint joje pateiktus tikslus, uždavinius.

 

UAB „Geld Baltic“ vadovybė įsipareigoja vykdyti šią IVS politiką ir skatina visus darbuotojus bei suinteresuotas šalis sutelkti pastangas jos įgyvendinimo užtikrinimui.

 

Kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos taikymo sritis

Maisto tvarkymo subjektas registruotas VMVT tvarkomame Maisto tvarkymo subjektų sąraše, suteiktas registro Nr. 270002765

Maisto tvarkymo pažymėjimo numeris: 45MTSPP–1023/45V-502

Gyvūninės kilmės maisto tvarkymo pažymėjimo numeris: LT27-09EB

 

UAB „Geld Baltic“ „Supergarden“ – gaminanti šaltyje džiovintas (liofilizuotas) uogas, vaisius, daržoves ir kitus produktus, turi savo  viziją, misiją, vertybes, įmonės strateginės kryptis, kokybės ir maisto saugos politiką, kokybės ir maisto saugos vadybos sistema apima visą Įmonės veiklą; visus procesus, gaminamus produktus.

 

Standartų atžvilgiu:

Kokybės ir maisto saugos vadybos sistema (KMSVS) atitinka HACCP, standartų reikalavimus. Jokių išimčių standarto reikalavimų atžvilgiu nenumatoma.

Įmonės padalinių ir gamybos vietų atžvilgiu:

Kokybės ir maisto saugos vadybos sistema galioja visuose įmonės padaliniuose ir skyriuose.

Veiklos atžvilgiu:

Šaltyje džiovintas (liofilizuotas) uogų, vaisių ir daržovių gamyba:

1.3.1.  taikant KMSVS principus visuose procesuose.

1.3.2. įsipareigojant  nuolat tiekti saugius, kokybiškus ir atitinkančius klientų reikalavimus produktus;

1.3.3. nuolat tobulinant KMSVS vartotojų pasitenkinimui užtikrinti.

 

Mūsų požiūris į suinteresuotas puses: klientus, tiekėjus, kontroliuojančias institucijas - yra identifikuoti visų lūkesčiai, poreikiai ir mes stengiamės skaidriai valdyti mūsų veiklą, būti abipusiai vieni kitiems naudingi. Siekiant tikslų bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis: klientais, tiekėjais; gamintojais, kontroliuojančiomis institucijomis, atsiskaitome už rezultatus akcininkams ir įmonės vadovybei. Visus įtraukiame į užsakomosios gamybos vertės kūrimą. Atsakingai elgiamės su gamta, aplinka, užtikriname darbuotojams darbo ir veiklos saugą ir sveikatą. Laikomės visų veiklai keliamų teisinių ir kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

 

 

 

Naujienlaiškis

Sužinokite naujienas pirmieji